Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  計誘之不從賊怒解其屍王第魁妻江氏鍾祥人流寇將至與姒江氏同投水死

  李紹桐妻王氏京山人明末亂兵猝至王投潭死時同縣袁勳妻鄢氏袁紳妻楊氏

  袁昌運妻李氏皆罵賊死覽心亭婦人不知姓氏里居為流賊掠至亭上罵賊死

  同寅妻鄒氏竟陵人夫卒守節聞左兵西下不食死胡恒妻樊氏

  人恒為副使殉節死樊亦投水卒子之驊從死其妻朱氏刺面斷髪守節終身徐伯榮妻

  程氏竟陵人左兵西下𢹂女及子婦熊氏赴水死

 ︹本朝︺朱若士妻張氏京山人夫殁强暴欲强娶之投花臺堰中死張喬妻

  楊氏京山人夫亡不食死順治年閒 旌邵世錦妻張氏鍾祥人未婚夫卒自

  經死康𤋮年閒 旌盧天樹妻高氏京山人夫亡未葬遭火起高繞棺呼天忽大雨

  如注火滅人以為精誠所感守節四十五年康熙年閒 旌鄧先培妻呉氏