Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/166

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  人夫亡守節雍正十一年 旌又同邑楊亦恭妻汪氏余世鏞妻彭氏陳慤妻温氏朱燻妻徐氏龔

  朝柱妻李氏劉廷鋭妻朱氏羅應逵妻王氏李輝祖妻鄭氏監生鄭崑妻戴氏向楷妻陸氏生員王

  鈵妻涂氏龔輝先妻戴氏孫國楹妻謝氏賀賢佐妻曾氏雷舉參妻呉氏生員茹其璋妻宋氏邵國

  珍妻李氏杜文亮妻張氏生員贺天佐妻王氏劉鑒妻鄭氏原任廣西賓州吏目陸錦矅妻陶氏王

  世澤妻向氏王丈昌妻蔣氏舉人徐時會妻畢氏貢生韓文經妻張氏貢生艾似芝妻頼氏艾睿妻

  唐氏李有高妻胡氏周之紀妻馬氏陳國祚妻何氏鄧林妻蘇氏曾鴻妻龔氏胡朝縉妻章氏謝生

  瑛妻尹氏王瑜妻汪氏潘寅妻李氏陳格妻龍氏監生熊鉦妻楊氏李作正妻胡氏曾如瑛妻楊氏

  胡梓妻武氏監生曹志大妻王氏生員解聨魁妻曽氏周尚宗妻閻氏馮愷妻張氏韓士傑妻張氏

  韓士俊妻孟氏劉士泉妻李氏生員艾兆鸞妻張氏監生王式璠妻向氏左輔周妻朱氏項煒妻宋

  氏生員陳國銓妻聶氏陳禹妻龔氏賀耀祖妻薛氏劉大全妻王氏生員陳玉珣妻孔氏生員周慈