Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  知黄州府破流寇殺賊魁一隻虎獄有重囚縱歸省皆如約至擢江防兵備副使駐蘄州守蘄四年

  屢戰卻賊荆襄失守左良玉潰兵南下文歧立馬江口兵不敢犯十六年張獻忠陷城𬒳執不屈死

  本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈梁志仁江寕人崇禎末知羅田縣流賊羅汝才等

  攻城城陷志仁持長矛巷戰殺六賊力窮被執罵賊不屈死其妻唐氏同𬒳執亦罵賊死時敎諭呉

  鳳來訓導盧大受典史單思仁同日死節 本朝乾隆四十一年志仁  賜諡烈愍餘三人祀

  忠義孫自一光山人知黄岡縣張獻忠陷城死之 本朝乾隆四十一年  賜諡

  施廷賢浦江人黄梅知縣崇禎十七年張獻忠陷城巷戰𬒳執勸降不屈自刎死 本

  乾隆四十一年  賜諡節愍郭金城四川人崇禎末以裨將守羅田流寇薄城大戰

  斬首百餘追至英山賊大集困三日突圍轉戰力盡被執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜

  諡烈蕭頌聖定遠人明末麻城敎諭流寇陷城不屈死 本朝乾隆四十一年