Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  賜諡節愍呉文奕福建人崇禎末蘄水縣丞寇亂守城南樓寝處數年城陷死之 本朝乾

  隆四十一年 予祀忠義祠 呉 文燮福建人黄岡縣丞崇禎十六年張獻忠陷城守

  汛地不去死之 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠童天申施州人明未蘄水訓

  導流寇陷城不屈死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠曽發祥鍾祥人明末廣

  濟敎諭流寇圍城發祥協力堅守城陷死之 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠孫瑋

  鍾祥人明末蘄水敎諭流寇陷城朝服坐明倫堂罵賊死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義

  鄒孕孝臨川人蘄水敎諭左兵至罵賊遇害本朝乾隆四十一年  予祀忠義

  

 ︹本朝︺吕陽無錫人順治中為江防道僉事駐黄州平劇盜李有實等力行保甲以淸盜源民以

  白秉正奉天杏山人順治初黄州府同知斷事明決時東山屢不靖秉正𠞰撫兼行四