Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   匿不岀逼之不屈見殺鄉人立廟祀之李宗可蘄州人有勇畧善槊余闕妻以兄女擢為

   州判統軍陳友諒攻安慶城破宗可横槊入賊中擊殺甚多聞𨵿死驅其家屬盡殺之乃自剄

   大九廣濟人㓜習左氏春秋見天下兵起遂隱陳友諒强起官之不可友諒怒刖其兩足︹明︺

   康茂才字夀卿蘄州人元末結義兵保鄉里太祖克集慶率餘兵來降太祖命為都水營田

   使興屯田陳友諒寇應天茂才設伏大破之攻左君弼於廬州從太祖大戰彭蠡伐張士誠大戰尹

   山橋磯其鋭卒遷同知大都督府事從大將軍徐達經畧中原留鎮河中撫綏瘡痍民立石頌德陜

   西平留鎮山西後從征漢中還軍道卒追封蘄國公諡武義薛徴天定孫元末為兩淮水陸

   都統制太祖遣左司郎中呉明遠齎手詔召之遂渡江從太祖太祖屏人與語大悦令叅幕府畫奇

   策屢中命督軍事軍政修飭徐麟字月齋廣濟人太祖起兵由儒士辟為司農田署令洪武

   初擢河南府同知時元降臣宋玉與其散卒謀叛以五更為期麟偵知戒司漏者故達晷刻以誤之