Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   黎明遣鎮撫胡溥率邏卒擒之就擢知府後改蘄州以便祿養呉琳字朝陽應㴻子太祖下武

   昌詹同薦為國子助敎與同並教胄子文采不如同而經術過之洪武六年累遷吏部尚書踰年乞

   歸帝嘗遣使察之使者至傍舍一農人坐小杌起拔稻苗布田貌甚端謹使者前曰此有呉尚書在

   否農人斂乎對曰琳是也使者以狀聞帝為嘉歎劉廣羅田人有瞻畧洪武中以軍功為指

   揮僉事守永平敵騎内侵廣率四十餘騎遇於城北力戰死之事聞遣使䕶丧至京賜鈔以葬

   文煥廣濟人與兄文輝運糧愆期當死文輝以長請坐文煥以兄子㓜詣吏請代不已有司上

   其狀命宥之則文煥己死矣太祖書義民二字奬之張訓黄梅人官鴻臚序班告歸養親聞建

   文帝遇難拜辭其父士英曰忠孝不能兩全矣乃正衣冠北面拜投井死遂名其井曰忠井

   聰蘄水人以燕山中䕶衛百户從起兵累遷都指揮使封武城侯從邱福出塞戰死追封漳國公

   諡武薛均徵子性峻潔敦孝誼以薦舉赴南畿上十策授泰州同知旋除知合州治行為