Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   天下第一成祖時擢應天府尹益崇尚清約年七十七乞歸進秩禮部侍郎終於家王燾

   人七世同居少長三百餘人庭無閒言巡方御史微服私造其門有二叟坐見一婦人抱嬰兒至肅

   然起立問其故曰此兒雖小諸父行也御史喜曰不謂此閒尚有古風請於朝旌其門曰孝義

   達字叔通廣濟人宣德中任盭厔知縣開渠溉田千頃秦民賴之秩滿會崑山大饑詔加達六品

   俸往莅之始至尫羸載道達設粥賑饑疫作徧給醫藥全活百萬人曹翼蘄州人宣德中為御

   史巡按陜西劾鎮守中官占種屯田擅役士卒田迄還民正統四年授僉都御史督甘肅軍務鋤豪

   强恤軍士在邊十年以剛正見稱擢副都御史致仕吕鏞蘄水人正統時知淸流縣鄧茂七陷

   清流邑無城郭鏞力不支具服端坐庭中罵賊死趙説麻城人父母同日殁説負土成墳廬

   其旁有二白鵲來巢正統中旌表鄒來學字時敏麻城人宣德進士為戸部主事督餉關

   陜規畫有條正統中從征麓川有功十四年邊警以副都御史岀督軍務扼險守隘邊境賴之景泰