Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   中廵撫南畿請存京儲備賑復設輪運法以省軍費道卒行笥惟奏議數卷謝昶字永明黄

   岡人正統進士由御史出知九江府有循聲巡撫貴州平麻陽筸子坪蠻有功後致仕歸周鑑

   字以人麻城人正統進士授御史景泰時按江西大學士陳循子不法鑑抵其罪遷雲南副使到官

   開寳泉壩溉田數頃後擢山東按察使乞歸劉訓字忠言麻城人正統進士知金壇縣有惠

   政邑人王豪錢㴻貧而好學訓以俸資給後俱成進士吏部尚書王翺疏其治行為天下第一擢山

   西叅董樸字汝浮麻城人成化進士授行人後知重慶府厯叅政所至稱亷直薄田敝廬

   終老為詩𩔖陶韋時稱董五言子士毅為四川南充知縣一介不取有素菜布衣破繖羸馬之謡

   李文祥字天瑞麻城人成化進士大學士萬安重其才欲引附已款於家文祥素鄙安安屬

   題畫鳩文祥有春來風雨尋常事莫把天恩當巳恩之句安銜之孝宗即位文祥上封事語切直謫

   陜西咸寕丞宏治二年召為職方主事李汰字清之蘄水人成化舉人授永新訓導轉義烏