Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   制三邊倣秦紘雙輪車以禦敵濟農頻入冦敗之晉尚書又屢破濟農殺其子小十王後召還朝專

   督團營陶仲文以刺迎稱戚屬天和返其刺曰吾中外姻連無是人仲文銜之屬言官劾其老遂乞

   歸卒贈少保諡莊襄濟農舊作吉囊今改正石金字南仲黄梅人正德進士授御史立朝敢

   言與漢陽戴金齊名江西副使胡世安發宸濠妤狀逮詔獄舉朝莫敢言金力救之嘉靖初按廣西

   土官岑猛亂金與尚書王守仁戮力勦平世宗用方士邵元節祈禱禁中金上疏切諌復與喻希禮

   上言時政疏入俱謫戍久之宥免許恩蘄水人弱冠時鄰家火延及恩舍恩冒烈𦦨救母俱

   焚死火止骸燼止存兩手尚抱母身曹珪字廷獻黄岡人正德進士累官御史岀按廣西平猺

   獞有功復按陜西時武宗遣中官迎指揮韶鳳妻過陕珪遮留疏論之竟得已厯官清儉所有餘俸

   不置私産與異母弟共之王廷陳字穉欽黃岡人由進士選庶吉士武宗南巡與同館舒芬

   等七人疏諌帝怒罰跪五日杖於廷岀知𥙿州忤廵按御史喻茂堅削籍歸廷陳才高以詩文著名