Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   也虎至玉明拜之弭耳去嘉靖初卒於墓舎人建亭顔曰孝子立碑於所耕田畔以旌心

   明道字希程羅田人嘉靖進士厯官江西按察副使少有大志不營財利甞著綱目發明居官

   清約政績𢡟著爲一時循良之冠黃卷字景文麻城人嘉靖進士仕至陜西副使年四十餘

   致仕躬耕經𡻕不入城市同郡耿定向周宏禴往訪嘗竊窺其室一敗SKchar而已嗟嘆久之劉采

   字與質麻城人嘉靖進士初知宿州會𡻕饑約已𥙿民妻孥僅供饘粥當路督課急采移帑金代輸

   至秋民爭償無逋者厯郎署藩臬二十五年所至以亷能稱遷副都御史巡撫山東先是邊食告匱

   詔采礦金又每𡻕秋屯兵SKchar淸以防入衞御史請開膠萊河通海運東人甚苦之米悉爲奏罷累遷

   南京戸部尚書致仕胡明庶字公輔羅田人嘉靖進士篤志力學尤精理數嘗取皇極經世

   律吕新書章分句解衍爲圖弟明睿力學多聞兄弟友愛建書院於黄道山麓以經學敎授生徒

   胡明通羅田人㓜育於諸兄事兄如父同居四十年庭無閒言領郷薦以兄疾不會試兄卒