Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   卒廬墓三年人以其所居稱南城公李學梅黄安人母殁日匍匐墓側棲榛莽閒一日雨大

   作隔溪不能渡望墓號曰兒在此遇雪則藁卧雪中父歿亦如之師里人張高得聞王守仁之學為

   耿定向所重周宏祖麻城人嘉靖進士隆慶中為御史出督屯田馬政穆宗加恩宦寺宏

   祖馳疏切諫又請蠲淮南州縣被水馬戸折價請汰内府監局錦衣衞光祿寺文思院冗員及行社

   倉法詔皆從之災異陳言指斥時政詔市珍寶抗疏力爭萬厯中官至南京光祿卿王廷瞻

   字稚表黄岡人嘉靖進士為御史督畿輔屯政穆宗在𥙿邸欲易莊田廷瞻不可隆慶元年大雨水

   請蠲皇莊租又請限勲戚田從之萬厯中以僉都御史巡撫四川平番冦遷兵部右侍郎廵撫鳯陽

   開宏濟河於寳應至今賴之官至南京刑部尚書張歩雲字子雲廣濟人由舉人累官太

   平知府時酋長例得襲一酋未有子犯法繫獄直指錄囚得偶歸而婦娠生子及議襲其弟謀奪之

   誣子非酋岀賂歩雲弗受乃拘父子於庭刺血驗之以情申監司監司受賂不直之歩雲罷官歸