Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  修黄岡人天啟舉人崇禎中以户部主事督糧延綏秩滿將代李自成攻城家錄留守堞多壊時天

  寒令運水冰城賊少卻會寕夏諸賊合攻援絶城陷引刀自裁𫉬救甦蘸頸血書忠義二字復縊死

  事聞贈光祿少卿 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍游之雲字飛卿廣濟人崇禎

  時官陜西苑馬寺監正流冦圍城登陴拒守七日不食城陷死之 本朝乾隆四十一年  予

  祀忠義祠鄧祖禹字又元蘄水人由武舉厯官遊擊屢立功出備辰沅破苗賊飛天王等崇

  禎中流冦入楚移鎮黃州屢戰卻賊總督令禦賊應城賊圍之數重祖禹力戰被執欲降之祖禹

  曰須換卻心肝乃降賊怒剖其心 本乾隆四十一年  賜諡忠烈王敎民

  人父三㨗為樂陵丞崇禎中流冦SKchar至執三捷將殺之敎民求以身代賊殺之而舍其父樊維

  城字紫葢玉衡子萬厯進士為禮部主事天啟末魏忠賢用事謫上林院典簿崇禎初抗疏請誅

  忠賢及其黨張體乾等斵崔呈秀棺戮其尺襃恤楊漣等十四人召選賀逢聖等三十二人斥吏科