Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  程爾翼釋御史方震孺帝並從之累官福建僉事罷歸張獻忠破黄州維城罵賊刃洞胸死 本朝

  乾隆四十一年 賜諡烈愍 郭 以重黄岡人世為衛指揮崇禎末黄州城陷自他所

  来赴難妻欲止之叱曰朝家𢌿我十三葉金紫不能易一死耶賊至欲脅之去露刀懾之以重即奪

  賊刀斬一賊俄賊麏至遂赴水死 本乾隆四十一年  賜諡烈愍易道暹

  侯黄岡諸生好學尚氣節明末冠至子為瑚奉母走青峯巖道暹亦攜㓜子為連出避道遇賊脅令

  從道暹厲色叱之賊將殺道暹為連請代賊並殺之未幾為瑚亦被殺 本朝乾隆四十一年

  予祀忠義祠張邦翼字君弼蘄州人萬厯進士官至江西布政使以廉能稱崇禎末家居

  張獻忠陷靳被害 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍李新字即巖蘄州人崇禎舉人

  為陕西僉事家居城陷舉家被執欲降之抗罵不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

  李梃字赤存蘄州人天啟進七知博野縣有異政擢遵化兵備副使善決疑獄𡻕饑設糜賑濟