Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 走臨湖寺次日賊大索𫉬之復刃其首至今鄉人以為神家祠之 本朝乾隆四十一年  予

 祀忠義祠周應泰麻城人官寕羌知州崇禎十年流冦陷城以匿印罵賊與子蕖同時遇害

  本朝乾隆四十一年  賜諡節愍方堯相黄岡人官成都同知崇禎十七年獻賊冦

 成都堯相協守監紀軍事兵食不足自投於池以救免城陷被執不屈遂殺於萬里橋下 本朝乾

 隆四十一年 賜諡節愍曹大震字子旦黄岡人為流冦所執不屈死 本朝乾隆四

 十一年予祀忠義祠 程 之奇黄岡貢生官荆門州訓導崇禎十五年冬闖賊攻荆

 門之奇與學正張郊芳盟諸生於明倫堂佐州牧守之援絶城陷俱不屈死 本朝乾隆四十一年

 並  予祀忠義祠陳顯元蘄州人由副榜授新安令以城堞傾頺不利禦冦率士民

 入保闕門寨闖賊檄降立碎其檄及来犯死守月餘力竭而陷見賊怒罵遂支解死新安人立祠祀

 之 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈戴 瑾字可懷黄岡人明末聚義兵禦流冦於馬