Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 鞍山之隘賊招之不降積薪焚之子孫及勇士三百七十人俱燼時同縣曹上謨王子見余季貞俱

 以扞城禦賊見殺 本朝乾隆四十一年俱  予祀忠義祠盧爾惇字以崇黄安人

 博學知兵闖賊冦楚爾惇設方畧募義勇賊不敢犯邑城應詔舉賢良方正授巴州牧獻賊入川所

 向無堅城巴城當賊衝被攻甚亟爾惇見一賊偉狀貌意必渠魁躬引火器中之堕馬復甦偵之果

 張獻忠也報成都楊閣部嗣昌以便宜擢成都監軍副使卒以矢窮糧盡援絶城陷巷戰被創死

 周之茂字松如麻城人崇禎進士厯官工部郎中服闋需次都下闖賊至搜得之迫使跪不

 屈折其臂而死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍余 鈁字有定黃梅人以諸生為荆府

 鳴贊流賊䧟蘄州竒其貌欲誘降之鈁罵賊賊怒殺之闔門皆被害 本朝乾隆四十一年

 予祀忠義祠

 ︹本朝︺張百程字日闢黄安人能文兼精𮪍射明季冦亂百程應試安陸冦逼城射殺緋衣白