Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   山閒築室東坡自號東坡居士陳慥眉州青神人太常少卿希亮子遯於黄州之岐亭庵居疏

   食不與世相聞山中人見其所著帽方屋而髙因謂之方山子蘇軾謫居於黄過𡵨亭適見之爲作

   方山子傳劉摰東光人紹聖初以在相位時改新法奪職居黄州再貶蘄州居住張耒

   淮陰人紹聖中坐黨籍謫監黄州酒税徽宗立起通判黄州坐聞蘇軾計爲舉哀行服貶黄州别駕

   安置於黄士人就學者衆朱服烏程人徽宗時坐與蘇軾遊貶海州團練副使蘄州安置

   過庭山陰人宣和中與蔡京王黼朱勔忤出知蘄州未半道謫海州團練副使黃州安置

   傳海州人宣和末高麗入貢所過調夫騷然煩費傳言索民力以妨農功於中國無益執政以其

   論同蘇軾奏貶蘄州安置︹元︺龍仁夫永新人至正中徙居黄州明五經爲時矜式學者稱

   爲麟洲先生呉大中弋陽人徙居羅田與其妻皆善事父母皇慶間有司以孝聞詔旌其

   ︹明︺詹同字同文𭒀源人元米遇亂家黄州太祖下武昌召爲國子博士