Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   婦戴曽氏程易氏程聞氏袁江氏徐張氏徐姚氏劉魯氏孔余氏李程氏程南氏徐李氏聞盧氏聞

   李氏王武氏甘王氏陳斐章妻郭氏俱乾隆年閒 旌張厚履妻畢氏盧廣厚妻潘氏閔性敏妻張

   氏盧智煥妻柳氏俱嘉慶年閒 旌潘二燝妻董氏羅田人夫殁家貧撫孤親操井

   臼織紝以養舅姑年七十餘卒乾隆二年 旌又同縣王之濱妻陳氏廖峻芳妻丁氏廖榮芳妻夏

   氏方叔美妻汪氏烈婦胡佩玉妻張氏劉之聖妻蕭氏聞一善妻陳氏郭綱妻王氏呉承書妻孫氏

   王文俊妻胡氏李劉氏潘童氏朱秦氏俱乾隆年閒 旌史斌聘妻祝氏嘉慶年閒 旌王經

   世妻程氏麻城人夫亡甘貧撫孤苦節数十年卒乾隆二年 旌又同縣曾𢌿士妻徐氏

   胡文陞妻張氏董玉琳妻鄒氏貞女李氏張文址妻周氏梅界錫妻田氏彭選繼妻梅氏鮑雲際妻

   張氏曾之𤇍妻喻氏吳應泰妻劉氏楊知數妻蔡氏何三曽妻葉氏李士珍妻閔氏李克志妻鄒氏

   鮑如蜇妻劉氏王銓妻陶氏程世炳妻魯氏戴如剛妻蔡氏王觀梵妻鄒氏楊次春妻董氏梅廷松