Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   妻丁氏高元愷妻凌氏陶同文妻李氏李廷茂妻劉氏董子璘妻高氏董元化妻徐氏烈婦易士周

   妻程氏凃伯祿妻戴氏陳次水妻朱氏唐棣妻董氏丁韻妻陳氏李滿坦妻袁氏周文坤妻黄氏王

   修敬妻董氏妾華氏劉紹錡妻顔氏汪世侃妻萬氏梁森玉妻劉氏李棫妻蔡氏劉自任妻陳氏董

   試妻熊氏胡鑛妻孟氏趙汝純妻梅氏曽淳妻董氏楊必選妻曾氏貞女陳氏袁之進妻巢氏鮑文

   龍妻戴氏貞女成氏程九萬妻鄒氏程鄒氏監生鄒旭衡妻丁氏江緒妻呉氏張鮑氏陳煜妻董氏

   鄒知禮妻傅氏俱乾隆年閒 旌李永觀妻顧氏蘄州人年二十八夫卒事祖姑

   存殁盡禮教子敷生為明經苦節三十六年乾隆二年 旌又同州董開志妻張氏張仕繩妻李氏

   王溥懷妻章氏王作霖妻陳氏孝婦張氏張士超妻駱氏張盛憙妻田氏張必相妻羅氏張拱辰妻

   王氏張盛燾妻蔡氏吳奎佐妻張氏張棻妻王氏王民懷妻鄭氏劉峯妻吕氏田本起妻嚴氏張復

   禮妻郭氏胡備三妻陳氏田本貴妻徐氏楊眉公妻陳氏宋世駉妻范氏朱景榮妻張氏宋之煌妻