Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  歩武妻柯氏毛帝載妻趙氏趙士昇妻張氏黄利参妻游氏石正性妻梅氏李懷璧妻梁氏嚴葢羣

  妻曹氏柯士昌妻邢氏黄利物妻張氏鄭遂妻余氏鄭祺妻趙氏鄭祚永妻鄒氏徐士楷妻李氏劉

  東卉妻邢氏喻之勲妻王氏潘紹賢妻梅氏洪國龍妻陳氏王道昌妻胡氏楊崙璧妻任氏黄法非

  妻梅氏烈婦朱端妻劉氏胡周勳妻桂氏熊中孚妻柯氏江行遠妻黄氏喻葆中妻李氏梅逢升未

  婚妻洪氏呉芳一妻喻氏郭照妻黎氏吳錫綱妻陳氏劉澄清妻鍾氏石巨濟妻陳氏胡猗青妻石

  氏李端萬妻項氏汪守仁妻喻氏許似梅妻廖氏呉業妻王氏貞女藍氏監生吳桑妻洪氏俱乾隆

  年閒 旌呉本圻妻周氏帥上敬妻蔡氏生員帥上毓妻商氏貢生呉象梁妻陳氏邢廷銈妻汪氏

  俱嘉慶年間 旌

 ︹仙釋︺︹晋︺羅致福黄梅人修道於縣北鳯臺觀丹成有老人來告曰某病龍也願得丹療之

  致福與之後於觀池中濯足龍負之飛昇而去寶掌中印度人嘗卓錫黄梅紫雲山復過廬山