Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  神秀姓李氏尉氏人居黄梅事宏忍師師深器異之謂其懸解圓照後居荆州當陽山爲

  禪家北宗之祖亦稱六祖︹宋︺淸皎居黄梅縣四祖寺年七十餘作偈豫知終期越十八年殁

  時淳化四年法演錦州鄧氏子居黄梅縣五祖寺南遊徧参名宿崇寕三年年八十餘卒世

  傳爲五祖宏忍禪師後身

 ︹土産︺茅書禹貢荆州厥貢包匭菁茅苧布元和志蘄州貢蘄竹明統志蘄州岀以色

  瑩者爲簟節疎者爲笛帶鬚者爲杖鹿毛筆 魚子糯米宜釀白艾

  明統志麻城岀連翹 松蘿唐書地理志黄州貢羅漢菜名勝志出黄安縣三

  角山昔有異僧種之採宜淨食𮦀以葷膩其味頓改山蘭唐以此名縣白花蛇

  方勝尾有指甲明統志蘄州岀能愈大風俗呼邵荷魚出江中綠毛龜明統志蘄州岀

  置壁閒數年不死能辟塵