Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  二州之境西魏大統十七年移置郢州北周改為

  石城郡隋開皇初郡廢以郢州領縣大業初仍改

  為竟陵郡東境為安陸郡地南境置沔陽郡西境為南郡地武德四年

  改郡為郢州又分置温州貞觀初廢郢州十七年

  癈温州仍置郢州天寶元年改為富水郡乾元元

  年復為郢州屬山南東道東南境置復州西境為荆州地五代因

  之宋曰郢州富水郡屬京酉南路東南境為復州南境為荆門軍

  元至元十五年升為安陸府隸荆湖北路明洪武

  八年降為州嘉靖十年改為承天府屬湖廣布政

  使司