Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  中築隆慶中増築萬厯中甃甓 本朝順治中重修應城縣城周五里有奇門六有濠明

  成化中築嘉靖三十六年甓 本朝康熙雍正中屢修隨州城周三里有奇高一丈五尺

  門四有濠明洪武初建成化中濬池宏治中築䕶城隄嘉靖中又築郭外土城增西北二門濬濠

  本朝雍正三年修濬應山縣城周三里有奇門四有濠明嘉靖中建 本朝順治初修

 ︹學校︺德安府學在府治東宋淳𤋮初建於三皇臺前明嘉靖中徙今所 本朝順治中修

  入學額數二十名安陸縣學在縣治東府學西明洪武中建於清風街嘉靖中徙今所

   本朝康熙中修入學額數十五名雲夢縣學在縣治東明洪武中建 本朝康熙中重

  修入學額數十五名應城縣學在縣治東明洪武中建 本朝雍正中修入學額數十五

  隨州學在州治東明洪武中建 本朝順治中重建入學額數十五名應山縣

  學在縣治北明洪武中建 本朝康熙中修入學額數十二名漢東書院在府城内