Page:Sibu Congkan Xubian225-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-127.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   本朝乾隆三十二年建夢澤書院在雲夢縣城内本朝乾隆中建 蒲 陽書

  院在應城縣 本朝乾隆初年建摛珠書院在隨州 本朝乾隆初年建永陽

  書院在應山縣西門内 本朝乾隆四十一年 按舊志安陸縣有江漢書院在縣南文筆

  峯下元趙復講學之所又碧霞書院在縣北石柱山下明萬厯間葛寅亮建今俱廢

 ︹户口︺原額人丁五萬二千九百九十一今滋生男婦共一百九十八萬七千五百五十三名口計三

  十八萬四千九百一十四户又德安衛男婦共二十五萬四千五百九名口計五萬一千三十九户

 ︹田賦︺田地山塘三萬三千三百四十一頃一十八畝四分有奇額徴地丁正雜銀七萬六千七百六

   一兩七錢五分三釐南糧七千一百一十二石五斗四升七合漕糧六千九十九石有奇蘆課銀

  三十兩五分三釐又德安衛屯田二千四百七十六頃一十五畝六分有奇額徵丁糧銀二千五百

  七十五兩三錢二分五釐