Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  反識者乃服崈先見劉甲龍游人累官利東安撫使呉曦屢招中援大義拒之且以帛書告變

  朝廷稱忠臣者再曦誅除宣撫使未幾金自鶻嶺關進屯八里山甲守諸關截潼川戍兵駐饒風以

  待之移知潼川府權四川制置司事首罷互送禮廢茶鹽柴邸等法命屬吏討論田稅一府歲減百

  六十萬緡米麥萬七千石邊民感泣崔與之廣州人開禧中成都叛卒大擾命與之知成都

  府本路安撫使至即帖然時安丙握重兵久亦忌蜀帥之自東南來者至是獨推誠相與丙卒詔盡

  護西蜀之師拊循將士人心悅服呉獵醴陵人開禧中以四川安撫制置使兼知成都府嘉

  定六年召還家無餘資蜀人思其政畫像祠之丁黼成都制置使嘉熙中元兵將至黼先遣妻

  子南歸自誓死守元兵自新井入詐豎宋將李顯忠之旗直趨成都黼以為潰卒以旗榜招之既審

  知其非領兵夜出城南迎戰至石筍街兵散力戰而死黼帥蜀為政寛大蜀人思之事平賜額立廟

  孟珙𬃷陽人嘉熙四年為四川宣撫使兼知夔州釐蜀政之弊為條頒諸郡縣曰不擇險要立