Page:Sibu Congkan Xubian238-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-140.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  砦柵則難責兵以衞民不集流離安耕種則難責民以養兵乃立賞格以課殿最俾諸司奉行之尋

  兼夔路制置大使兼屯田大使大開屯田調夫築堰募農給種首秭歸尾漢口為屯二十為莊百七

  十為頃十八萬八千二百八十上屯田始末與所減劵食之數降詔襃諭余玠蘄州人理宗時

  授四川安撫制置使兼知重慶府四川總領兼夔路轉運使玠大更敝政遴選守宰築招賢館於府

  之左供張如帥府播州冉氏兄弟璡璞有文武才聞玠賢詣府上謁更闢别館以處之遂用其策徙

  合州城於釣魚山又築青居大獲等十餘城皆因山為壘碁布星分為諸郡治所屯兵聚糧為必守

  計又開屯田於成都蜀以富實用揚成計誅利司都統王夔後卒蜀之人莫不悲慕如失父母玠之

  治蜀也任都統張實治軍旅安撫王惟忠治賦財監簿朱文炳接賓客皆有常度至於修學養士輕

  徭薄征蜀既富實乃罷京湖之餉邊關無警又撤東南之戍自寶慶以來蜀閫未有能及之者

  隆之為四川制置使淳祐元年成都被圍守彌旬弗下部將田世顯乘夜開門元兵突入隆之