Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在州東二里上隆而平有壇之象相近有走馬山香臺山在安岳縣輿地紀勝在普州西

   茗山在安岳縣東七十里輿地紀勝在安居 縣南七十里又白崖山在安居縣茗山鎮 嘉

   定乙 卯擒潰卒莫簡算於此相近有佛母山有虎盤山 距安居縣一百四十里四面陡絶昔朱延慶

   嘗立寨於此名虎盤寨瑞雲山在安岳縣東九十里四壁 如削又魚龍山在縣東六十 里

   雲居山在安岳 縣東南二 里輿地紀勝與靜居山對峙上 有圓龜洞 葛仙洞為近城遊覽勝

   地左 為鼓樓山 崖石積曡如樓又乾父山在縣南十五 里龍馬山 在縣南四十里山爐山在縣南五

   十里桂鐘 山在縣南八十 里香 雲山在安岳縣南十里山 頂有池其水煮茗甚甘

   山在安岳縣西南一里縣以此得名又安泉山在縣南三里有賈島墓鐵峯山在安岳縣

   北輿地紀勝鳳凰山在普州治後形如飛鳳延袤數里氣象雄勝州治據其春舊志今名鐵峯山

   大雲山在安岳縣北五里上有棲巖寺鼇魚山 在安岳縣北二十里輿地紀勝相近