Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   有老君山婆娑山在樂至縣界有大小二山元和志婆娑山在普慈縣西北三十里其山延

   亙數百里寰宇記大婆娑山在普慈縣西十里小婆娑山在縣北三十里輿地紀勝婆娑山上有玉

   龍淵舊志大婆娑山在今樂至縣南一里小婆娑山在縣北一里南北對峙皆高險七盤山

   在樂至縣南四十五里岡巒曲折凡有七盤因名又石佛山在縣東南七十里周鼎山

   至縣西三十 里形如古鼎下有清水潭即 桂林溪源也寶 鼎山在樂至縣西北七十里有

   放生溪出此雲梯嶺在中江縣西二十六里嶺路陡峻四里許明萬厯中甃石級山便行

   九節嶺在蓬溪縣東南寰宇記在青石縣東二十九里九節溪出此落馬巖

   在三臺縣南十里下有龍潭噴珠巖在中江縣西四十五里泉滴不竭月巖

   寕縣西南輿地紀勝在安居縣南五里高灘福勝院依巖架屋下瞰韓明溪後巖尤奇韭菜

   巖在蓬溪縣東南一百里盤旋峙立高數千丈巖半一小臺人跡不能到中產韭四時秀嫩相傳