Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  設伏自迎戰於花 溪口偽北以誘之伏發賊步騎皆䧟田中斬馘無 算後以戰殁 本朝乾隆四十

  一年予入忠義祠黎應大夾江人獻賊䧟夾江應大潛結鄉鄰之倡義者以圖恢復

  事露賊支解之子照斗照逵照鸞罵賊同日遇害王運開夾江人崇禎舉人為永昌推官

  孫可望入雲南士民號泣於運開門乞納款紓禍運開不從自經死賊嘉其死節求其弟運宏聘之

  行至潞江謂其僕曰吾兄弟可異趣𫆀若收吾骨與兄合葬遂躍入江而死 本朝乾隆四十一年

    賜運開諡節愍陳天祐犍為舉人獻賊據蜀以偽官召不至賊將孫可望駐縣南

  虎吼壩執至 營罵賊死闔門殉節時同縣拔貢周正亦為賊執 欲授以官不從與天祐同罵賊死正

  子成儒奔賊營抱父屍痛哭賊並殺之又有周正選者為孫可望所執脅降不屈死 本朝乾隆四

  十一年俱  予入忠義祠 按犍為縣志周正選拔或云舉人舊通志載周正選事與周正同

  其或本一人而誤連選字遂分為二人𫆀今據殉節諸臣錄仍兩載之𥳑仁端榮縣人由