Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  舉人厯官西安同知遷平涼知府崇禎十六年賊入關諸王宗室及監司以下官謀遁走仁端謁

  韓王曰殿下輕棄三百年社稷欲何之縱賊壓境延寕甘凉諸軍足相援必不能支同死社稷亦不

  辱二祖列宗王不從斬關出奔仁端乃撤居民入城為死守計未幾賊抵城下守陴皆哭士民草降

  書乞僉名仁端厲聲責之正衣冠自經堂上 本朝乾隆四十一年   賜諡節愍李亨

  吉榮縣人獻賊䧟成都榮亦被兵偽官執亨吉見賊帥不屈膝賊割亨吉耳以授亨吉曰父母遺

  體嚼吞之㩜送成都罵不絕口與父國柄兄元吉俱罹難

 ︹本朝︺潘登貴嘉定人順治二年知江南懷遠縣時兵戈甫定民氣未復登貴寛和鎭靜一以

  撫綏為治境内安焉鄭居廣嘉定人康熙舉人性孝友官湖廣枝江知縣有惠政夏包子之

  亂城䧟死之著有靜存集杜廷玉嘉定人康熙舉人性孝友文行高卓善誘後進好義樂施

  州人慕之請祀鄉賢祠朱曙蓀嘉定人康𤋮進士授翰林檢討兩為會試同考官出典廣