Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  百里即此蓋魏晉時廣漢之德陽尚存故謂此爲漢德陽也故城正當馬閣山下去龍安府二百里

  今縣乃唐分雒縣置取漢晉故名耳 按蜀志張飛自荆州由墊江入定巴西蜀將張裔拒之德陽

  陌下其時德陽己在廣漢華陽國志梓潼廣漢二郡皆有德陽縣屬梓潼者有劒閣道三十里至險

  晉志梓潼有漢德廣漢有德陽元和志寰宇記皆謂後漢分廣漢置德陽在遂州界在劒州界者有

  漢德故城一名黃蘆城厯考諸書如此疑後漢本分廣漢置德陽縣未嘗遷徙其在梓潼郡界鄧艾

  傳謂之漢德陽者自是季漢時所置亭名晉以後爲漢德縣即華陽國志梓潼郡之德陽實與廣漢

  之德陽無涉也然舊志考據頗細仍存之以備一說晉熙故縣今綿竹縣治晉置爲晉熙

  郡治齊廢郡以縣屬南新巴郡隋改今名隋書地理志蜀郡綿竹舊志置晉熙郡及長楊武都二縣

  後周併二縣爲晉熙後又廢晉熙入陽泉開皇初郡廢十八年改縣曰孝水大業二年改曰綿竹元

  和志綿竹縣南至漢州九十里隋改孝水以縣境有孝子姜詩泉爲名寰宇記綿竹縣隋開皇三年