Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  書荔支譜土十朋詩前賢治迹尚堪尋留得堂名直至今若要斯民盡安靜要須安靜自家心

  蓮堂在府學講堂右府志紹興二十九年秋堂下池產雙蓮是年克家領鄉解首明年廷試第

  乾道七年敎授林岊建堂額曰瑞蓮輿地紀勝邦俊記云紹興已卯雙蓮生於梁文靖讀書堂

  次年梁克家廷對魁天下士乾道戊子生於貢院石起宗復以亞魁顯慶元戊午雙蓮復生於州學

  之槐亭曾從龍作第一人因改槐亭為魁瑞亭思古堂在南安縣西九日山宋朱子建書扁

  曰仰高取景行姜秦之意鳴臯堂在惠安縣治輿地紀勝龍溪李侯宰惠安惟一鶴隨行李

  蒞止斯堂與士友商較古今鶴侍其旁時或一鳴聲徹雲霄因名高士軒在同安縣治右

  主簿廳西北隅朱子為簿時建自為記有詩畏壘菴在同安縣西北宋邑人陳良傑所居

  朱子嘗假館焉人謂庶乎庚桑子之居畏壘因以名之朱子為記梁克家宅在晉江縣

  曾公亮宅在晉江縣治舊南城下狀元坊左留正宅在晉江縣治西甲第