Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  蔡清宅在晉江縣治西曾井舖今為祠又有𫎇引樓在清平舖清著書處傅察

  宅在晉江縣治舊通津門宅前有忠肅坊至今尚存歐陽詹宅在晉江縣西南二里

  潘湖舊志今為浮屠宅李廷機宅在晉江縣臨漳門外筍江上石塔山側蘇頌

  宅在同安縣治葫蘆山下林棐宅在同安縣治前街邱葵宅在同安縣東南

  小嶝淳化閣帖石刻在府學宫相傳宋季南狩遺於泉州石刻久湮池中時出

  光怪⿰木厯 -- 櫪馬驚怖發之得是帖故名其帖為馬蹄真蹟梵天寺石刻在同安縣大輪山之

  頂有朱子所書極目二字又有瞻亭二字倒挂於石萬安橋碑在晉江縣東北洛陽橋上

  宋守蔡襄建橋並手書刻碑以紀其事書法精絶今二石立橋畔祠中

 ︹關隘︺鎮南關在同安縣南舊為鴻店亭後置關為海濱要地金門在同安縣東南五十

  里海中浯洲嶼有城周六百三十丈門四明洪武二十年築置千户所於此轄縣東劉五店澳頭牛