Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  潮墓在惠安縣西南盤龍山下︹五代︺王延彬墓在南安縣西雲臺山左︹宋︺

  傅察墓在晉江縣西南十五里太平嶺留從效墓在晉江縣東北二十里青陽山

  梁克家墓在晉江縣東北二十里梁相山留正墓在南安縣西南十五里楓林山

  諸葛廷瑞墓在南安縣西北楊梅山蘇緘墓在南安縣北葵山麓李邴

  墓在南安縣石鼔山吕夏卿墓在惠安縣西北白巖山林棐墓在同安縣

  孤山下許升墓在同安縣西西安橋之南︹元︺盧琦墓在惠安縣東南四十

  ︹明︺蔡清墓在晉江縣東南二十里大桃花山顧珀墓在晉江縣東南萬歲

  俞大猷墓在晉江縣城北陳琛墓在晉江縣秀林山周天佐墓

  在晉江縣後市里寶盖山麓蔡道憲墓在晉江縣五都麒麟山府志長沙既平越年其

  從兄道宜往挈骸歸其在長沙者衣冠塜也王慎中墓在南安縣竹洋張岳墓