Page:Sibu Congkan Xubian254-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-156.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  在惠安縣東三十里林希元墓在同安縣南豪山坑

 ︹本朝︺李光地墓在安溪縣興二里百葉林康熙五十九年   賜葬李長庚

  墓在同安縣馬家巷坪邊嘉慶十三年   賜葬

 ︹祠廟︺五賢祠在府治左祀宋郡守韓國華子魏國公琦僕射王易子沂國公曾先賢朱子旁

  有亭朱子講學之所即小山叢竹亭也韓忠獻公祠在府學旁祀宋魏國公韓琦舊

  在府治内琦父國華守郡時琦生於此後郡守王十朋即其地建祠明洪武初圯萬厯中遷建

  文莊公祠在府學右祀明儒蔡清隆慶四年陳紫峯祠在府學東祀明提學

  僉事陳琛萬厯五年建周忠愍公祠在府學東祀明户部主事周天佐蔡忠

  烈公祠在府學東祀明長沙推官蔡道憲 本朝康熙四十九年歐陽四門

  祠在晉江縣治北祀唐四門助敎歐陽詹明成化十八年忠孝祠在晉江縣治東祀唐