Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  姓氏從夫徙福寕古縣夫死不能殮慟哭三日殯屍海濱躍入海中死劉廷輿妻陳

  氏福安人氏與夫及姑俱爲倭所掠謂夫曰妾死不足惜姑與君奈何乃紿賊以身爲質釋廷輿

  母子歸取贖金度去稍遠即自刎死黄釧妾林氏卓氏福安人釧死卓年十九林

  年二十八嫡室陳氏憐其無出試遣之二氏毁容自誓乃相依守節而終彭祖振妻黄

  氏名昭娘寕徳人年十七歸祖振祖振素有痿疾事之無怨色居八載而祖振亡有媒聘之者誓

  死不從撫姪爲嗣以節壽終陳翰妻林氏寕徳人與夫同執倭營告夫曰不幸至此

  勢難兩全我有死而巳君歸撫子母相念也乃以計脱夫出營赴水而死林鴻漸妻崔

  氏寕徳人爲倭所掠不屈𬒳殺已而屋燬身焚天雨其形宛然在地李津妻黄氏

  壽寕人年二十五夫卒兄嫂逼之嫁氏剪髪自誓嫂曰髪可短亦可長也遂自盡

 ︹本朝︺連孟斛妻李氏福寕人與子邦品妻倪氏孫鳯徳妻鄭氏三世孀守人以爲難