Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   張守符妻江氏壽寕人寇亂被執不屈投崖死林公興妻符氏

   人年二十六為土寇所掠不受汙辱投河死林朝綱妻李氏壽寕人寇亂被掠欲

   汙之百端誘脅終不屈賊怒支解投河中朱廷璋妻張氏福寕人夫殁家赤貧氏撫

   孤無二志康熙二十四年 旌陳端淙妻池氏福安人年二十五夫亡甘貧撫孤壽

   至八十五歳吳瑞雲聘妻郭氏福安人未婚瑞雲客死氏聞訃毁容慟𡘜及櫬

   歸衰麻徃迎絶食而死同邑林時亥聘妻柳端娘亦夫亡殉節黄天第妻王氏

   人夫亡紡績奉姑撫孤成立同邑呉瑞彪妻劉氏俱雍正年間 旌林子侯妻趙氏

   寕徳人年二十二夫亡遺一女氏為夫立後孝事衰翁守節七十年陳芳名聘妻林

   氏名聚姐寕徳人年十九許聘未嫁聞芳名卒悲號自縊夫家迎歸與芳名合𦵏同邑黄元昌聘

   妻林氏遇寇不辱死黄有達妻郭氏寕徳人夫亡家貧撫二孤成立雍正年間 旌