Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  有三十六澳地肥饒居民稠密明洪武間周德興以其孤懸海中盡徙其民於内地澳遂荒廢舊志

  海中又有臺山官澳山屏風山筋竹山四瀧山皆在烟波浩淼中難計里數屏風山之東有舊烽火

  洪山在霞浦縣南三十里峭拔凌空望温台如在掌上縣南極高山也舊傳葛洪嘗隱此

  故名山有石洞洞口清泉一泓通於海名曰海眼其東有鼓樓山故温麻縣治此牛跡山

  在霞浦縣南四十五里山脊兩凹相向如牛蹄跡溪水圍繞至其跡痕則没入地中潛流四十餘丈

  滔滔有聲雖霖雨彌旬上可步履過此則水復出舊志又有山曰漁洋垾東西皆海形如蜂腰東曰

  上限西曰下限相去甚近而隔絶不通故以垾名霞浦山在霞浦縣南四十五里下臨霞

  浦江中有青黑元黄四嶼日出照映江水如霞故名羅浮山在霞浦縣南五十五里海濱相

  傳此山浮海而來泊船山下可避北風若南風則石崖齒齒難近明嘉靖三十年倭賊流劫羅浮官

  軍禦𨚫之即此舊志旁又有石筍山峯巒聳秀上有清泉又南曰文崎山與武崎山並峙海中廣袤