Page:Sibu Congkan Xubian259-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-161.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   五里周圍皆海上有玉井鍾冠諸峯南金山在霞浦縣南七十五里閩書廣袤二十里一名

   大金山前有保老中峯二山南北相向又南曰小金山其支峯曰劍巖山上有石洞浮膺山

   在霞浦縣西南官井洋東舊謂之浮瀛山上有四澳控扼海道宋元時居民蕃庻明洪武二十一年

   周德興奏徙其人於大金山地遂荒廢其西為水澳山瓢峯山在霞浦縣西南十里以産

   瓢木得名山水清秀人多遊眺其上四城山在霞浦縣西南五十五里亦名四層山危壁峭

   立上有巨石黑色名鐵印山下多屯田軍營其東隔溪口小馬山有堡小洪山在霞浦縣

   西南七十里以高峻亞於洪山而名亦曰紅山上有石洞有天池闊二三畝四時不竭曰龍潭有大

   小風門天欲雨則吐霧又西有白匏山山脊與寕德縣分界蓮花山在霞浦縣西北為縣

   西主山亦曰明宗山慧日山在霞浦縣西北二里閩書巖中有古刻慧山泉通仙臺六字

   望海山在霞浦縣西北七十里去海百餘里勢極高峻上有石池四時不涸旁有鐵堝山下