Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  郡滋多隋書地理志梁大通中割合浦立高州又有東衡東瀛新瀧崖安羅等州皆梁置

  陳因之隋開皇十年平陳置廣循二州總管府

  岡潮高羅端新瀧建封越合崖欽連等州二十年廢洭州仁壽元年改廣州為番州大業初

  府廢三年改諸州為南海龍川義安高涼信安永

  熙蒼梧合浦珠崖寕越熙平等郡隋書地理志諸郡皆屬揚州惟

  熙平郡屬荆州元和志大業六年置臨振郡隋志不載隋末陷於蕭銑唐武

  德四年復改諸郡為州置廣州總管府貞觀元年

  置嶺南道唐書地理志嶺南道領廣韶循潮康瀧端新封潘春勤羅辨高恩雷崖瓊振儋

  萬安欽連竇廉陸等州天寶元年又改諸州為郡至德元載

  置嶺南節度使乾元元年復改諸郡為州咸通三