Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   溪在英德縣西北輿地紀勝在含洸縣西四十六里源出縣西北重山下南流十五里入洸水又

   有鳯溪桂溪皆源出五山入於羅溪又有江泉在含洸西五十里北流入洸水翁溪在英德縣

   西北水經注翁水出東北利山湖湖水廣圓五里潔逾凡水西南流注於洭謂之翁水口口已下東

   岸有聖鼓枝即陽山之鼓枝也横在川側雖衝波所激未嘗移動百鳥翔鳴莫有萃者輿地紀勝翁

   溪在含洸縣西四十里源出浮雲嶺南流入洸水又有監溪在含洸縣西二十里皇潭

   江縣北皇岡下西流二里合武水寰宇記潭側有舜祠昔為舜遊之處鼓面潭在樂昌縣

   西五里深二十餘文闊半之潭邊有石如鼓青龍潭在仁化縣東六十里山谷中其深英

   流杯池在英德縣西北五里山泉兩道合流石壁間盤迴曲折可以流觴大湧

   泉在曲江縣東南二十里湧出石罅中西流十里入溱水宋余靖作湧泉亭卓錫泉

   江縣東南曹溪六祖浣衣卓錫所在宋蘇轍有銘湯泉有四一在曲江縣東南五十里毎霜