Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  雪時泉氣上蒸能熟生物一在樂昌縣東北三十里泠君山下一在乳源縣西二里一在翁源縣東

  北桂塘山 按舊注一在樂昌縣北周山下句誤蓋泠君山即靈君山在縣東北前注東北三十里

  下有湯泉云云可據此云周山下則是湯泉有五而不止四矣謹附記虞泉在曲江縣北三

  燕子泉在翁源縣治右春出秋伏故名躭石泉在翁源縣北三十里華葢山高

  峯絶頂巨石如屏有泉自石中湧出宋余靖磨崖記之玉泉井在曲江縣西芙蓉山上泓

  登如

 ︹古蹟︺曲江故城在今曲江縣西漢置屬桂陽郡三國吳於縣置始興郡晉元興三年徐道

  覆陷始興義熙七年孟懷玉克始興道覆伏誅水經注曲江縣東傍瀧溪元和志江流迴曲因以為

  名唐書武德初鄧文進為本州刺史移州於水西蓋自晉末徐道覆移治水東至是復還故治也輿

  地紀勝古州城在今州西一里即鄧文進所移府志五代梁乾化初錄事李光冊又移治中洲在武