Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  統志今爲司空廟梅鼎臣宅在翁源縣西北三十里江鎮今猶曰梅村余靖西

  園在曲江縣城内

 ︹關隘︺風門關在乳源縣西十五里風門山下小梅關在乳源縣西北三十里地名馬

  洭浦關在英德縣西南水經洭水南出洭浦關爲桂水元和志洭浦故關在縣西南四

  十五里山谷深阻實禁防之要地臺嶺隘在曲江縣南六十里又馬渡隘黄村隘皆在縣

  西六十里大嶺隘在縣東北五十里黄土嶺隘在樂昌縣東三十里接仁化縣界明初置

  高勝巡司防守萬厯中裁又企岡嶺隘在縣東南五十里九牛嶺隘在縣南二十里金岡嶺隘在縣

  西南五里皆路通乳源赤石徑隘在仁化縣西四十里平山都人七里徑隘在縣西北

  七十里石塘都路通樂昌城口隘在仁化縣北九十里康溪都路通桂陽長江隘

  在仁化縣東北九十里扶溪都界連江西湖南山川盤結黎民稠集舊有墟曰維賢坊宋元間鄉民