Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   殿升聘妻龎氏陸懋德聘妻蘇氏均康熙年間 旌胡占泰妻周氏三水人康熙中

   遭兵掠投水同邑劉亞長妻黄氏遇强暴捐軀李朝逵聘妻陸氏未嫁夫亡守貞父母欲奪其節捐

   軀明歐瑛女名蒂祐清逺人許字禢氏子康熙元年為賊所掠不辱遇害盧烈

   婦清遠人夫操舟載客有宦家子窺其色以𫝑撻其夫復擠於清遠江中婦號哭不能救遂自剄

   鄧兆光妻何氏新安人夫亡守節康熙四十五年 旌同邑廖露其聘妻游氏

   萬子復聘妻陶氏均康熙年間 旌陸卜上妻區氏南海人夫亡守雍正二年

   旌同邑黎文朝妻潘氏梁敬天妻陸氏梁同仁妻李氏黎君選妻潘氏麥宏遜妻馮氏李朝元妻麥

   氏杜賢英妻梁氏陳仲才妻招氏陳崇佳妻林氏譚揆忠妻麥氏陳宜齋妻張氏麥齊顯妻簡氏趙

   君憲妻王氏黄扶先妻陳氏馮瞳妻霍氏梁仲桂妻孔氏林應禧妻勞氏李錫騊妻方氏陳宗政妻

   羅氏郭德惠妻梁氏陳隆恩妻龔氏陳華祉妻李氏鄒遠平妻陳氏陳榮祉妻蘇氏麥宗翹妻譚氏