Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   湞水出湞陽峽左則湞水注之水出南海龍川縣西經湞陽縣南右注溙水通志有龍川水源出河

   源縣界西流入翁源連平縣志有銀梅鋪水入縣界經英村鍾南曰南浦水又西南與龍仙水合曰

   三合水又西與貴塘芙蓉水合又西南至利陂鋪曰羅江水南折為小瀧二十里至唐縣治與攬陂

   水合又西南至九龍與周陂水合又西南至縣西南五里瀧口與横石水合又西入英德縣界蓋即

   古湞水也 按道元之説實本應劭而通志謂龍川水出河源縣界者河源即漢龍川地也連平州

   地在漢亦屬龍川銀梅水西流入江其為湞水無疑自元和志有湞水在曲江縣東一里之説輿地

   紀勝有溱水亦名湞水避仁宗嫌名改曰真水之説而湞與溱始混寰宇記又有湞水源從䖍州信

   豐縣分流西合大庾嶺銀岡水入湞陽縣界至韶州之説而湞與東江又混考元和志所據漢書征

   南越出豫章下湞水語不知龍川本與豫章郡接界出䖍州而至龍川則下湞水矣寰宇記所謂湞

   水源出信豐者乃誤因水經注文道元云東谿水出始興東江州南康縣界石閻山晉之南康縣則