Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  一百二十里明萬厯五年建守禦千户所築城周二百八十四丈設叅將駐守十六年移在州界㒼

  溝驛而城如故因稱為舊函口城連灘營在西寕縣東南八十里與本州接界白梅

  堡在東安縣西四十里周六十八丈又歌村堡在縣西五十里周六十五丈皆明萬厯中平羅旁

  後置安插狼兵耕守於此今廢蒲竹徑在東安縣西縣志自西北徑口逹東南徑口延袤二

  十餘里兩崖峻峭茂林蔽天猺賊盤據其中人跡斷絶為東山第一畏途萬厯十六年兵備陳文衡

  始改闢道路自縣抵西寕共治路二百二十八里自是賊險盡奪商民往來無阻瀧水驛

  在州東南小南門外本新興縣新昌驛又掘峒驛在州南本電白縣立石驛㒼溝驛在州西南本恩

  平縣恩平驛平竇驛在州西南本陽江縣平西驛晉康驛在州年本新㑹縣東亭驛俱明萬厯六年

  

 ︹橋梁︺古模橋在州東南二十里德政橋在州四鳳橋在州西十里