Page:Sibu Congkan Xubian269-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-171.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   大通橋在東安縣東北三十里太平橋在西寕縣東十六里跨下城水為羅旁孔

   黄村渡在東安縣東南九十里接新興縣界河西澗八十餘丈

  ︹隄堰︺龍岡陂在州城外溉田九百五十畝又盧埇陂鳳凰陂雙輪陂焦木陂餘村陂俱在州

   羅花陂在東安縣晉康都都塘在州譚圈峝又廟蓮塘在深峝上㓜塘在三

   都沙帽塘琴棋塘俱在建水鄉東圳西圳俱在西寕縣明萬厯十四年知縣林致禮築溉

   田百餘頃

  ︹陵墓︺︹宋︺李熙載墓在西寕縣北都城司北︹明︺陳璘墓在東安縣北六都蓮

   

  ︹祠廟︺昭忠祠在州城東 本嘉慶八年

  ︹寺觀︺龍龕寺在州南九都村山石生成宛如佛龕廣容數百人唐陳集原有銘開元