Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   水東南至廣信入鬱林水經灕水出陽海山注灕水與湘水出一山而分源始安嶠水南流注之又

   南與溈水合又南合彈丸溪又南逕始與縣東又南右㑹洛溪又東南流入熙平縣逕羊瀨山又東

   南逕雞瀨山又南逕熙平水口又西經平樂縣界郡縣志桂江一名灕水經臨桂縣東去縣十步楊

   僕平南越出零陵下灕水即謂此也宋柳開湘灕二水説二水本一水也自陽海山西北流至縣東

   五里分水嶺始分為南北二水蓋昔人以二水相離故命之曰相曰離後人又加水云舊志灕水自

   陽海山北流至興安縣為灕江經縣北為靈渠西南入靈川縣合大融水一名中江亦曰靈江又南

   經千秋峽風水相搏濤色如銀亦曰銀江又南合金江甘棠江而入臨桂縣亦曰桂江自縣東北十

   里遶流而南至灕山北麓合陽江又南合相思江入陽朔縣復由平樂而逹蒼梧兩粤左右江水通

   湘江源出興安縣陽海山北流至靈渠分為湘水東經全州合羅灌二水又東入湖南東

   安縣界漢書地理志零陵陽海山湘水所出北至酃入江水經注湘水出零陵始安縣陽海山即陽