Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   朔山也湘灕同源分為二水南為灕水北則湘川東北過零陵縣東越城嶠水注之又逕零陵縣南

   又東北逕觀陽與觀水合又東北過洮陽縣東又東北過泉陵縣西元和郡縣志湘水出全義縣東

   南八十里陽朔山其初則觴為之舟至峒庭日月若出入其中舊志謂之海陽江又名中江至分水

   塘分流一自花橋下全州曰湘江大融江在興安縣西五十里源出全州西延司界亦曰

   大溶江南流入縣界合六峒黄柏二江又南至靈川縣界合灕水即古溈水也水經注溈水出西北

   郡邵陵縣界東南流至零陵縣西南逕越城西建安十六年交州刺史賴恭自廣信合兵出零陵越

   城迎步隲即是地也溈水又東南流注於灕水舊志又富江支分為川江流出大峒合大融江又六

   峒江黄柏江源俱出全州界至六峒巡司與川江合入大融江又小融江在縣西五十五里亦合於

   大融富河江在永寕州南桐木鎮前源出鎮西二里流逕鎮前行十里入地伏流十里

   至柳州府融縣始出黃源江在永寕州西北二十里源出黄源山東南流至州城東曰東江