Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  人山在陽朔縣東南十里石似人下有三十六洞南北縱廣三十里又縣西七里有西人山與

  此山相對峙或名東郎山西𭅺山鑑山在陽朔縣南三百步嵯峨㧞起東瞰大江縣城環其

  上今更名壽陽山有碧運峯古羅山在陽朔縣南三十里亦名都羅山高數千丈頂有池

  寨山在陽朔縣西十五里五代時馬氏常置戍山下故名有二十餘峯脈絡相連雲收雨霽望

  之一碧亦名連碧峯天馬山在陽朔縣西十五里其形如馬前有二小山狀如執御者南有

  膏澤峯以雲起必雨故名威南山在陽朔縣西十五里下有呉威南將軍薛翊墓相近爲塘

  山下有涌泉又金泉山在縣西二十五里山腹有泉不涸都利山在陽朔縣西北隅與天鵞

  脈絡相連三峯排闥為縣諸山之總天鵞山一名都峩山在縣治北比諸峯獨聳雲源山

  在陽朔縣西北七十里一名靈源山亦名源頭山廣數百里縣境羣山發脈處興平水出此

  朔山在陽朔縣北門外隋時以此名縣俗呼羊角山石銀山在陽朔縣北四十里左右