Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   層巒峭拔此山居中獨光潤如鋃故名相近者曰寶山上有瀑布下注桂江畫山在陽朔縣

   北五十里江濱九峯屹立丹崖蒼壁望之如繪龍頭山在陽朔縣東北下有讀書巖

   峯山在陽朔縣東北七十里一名寶子山又名抱子山興平零陵二水出此與湖南道州接界

   銀屏山在永寕州東三里高聳秀拔江流經其下覆釜山在永寕州南門外以形似

   名俗名矮山旁有小洞可入又南半里為偃月山形斜𠋣如半月天柱山在永寕州西南

   八里又天村山在州西南百里山巔有田居民耕種成村因名禾倉山在永寕州西一里圓

   如禾會仙山在永寕州西北三里又虎踞山在州北五里寶蓋山在永寕州

   北一里州之主山又有黄源山在州西北五十里亦名黄源嶺黄源水出此都狼山

   寕州東北五十里亦名都狼嶺險峻陡絶明萬厯中巡道郭宗磐稍鑿平之下有大長泉永福

   山在永福縣南五里縣以此名山後有白馬峯與縣治對亦曰蓮花峯大溶山在永福縣